Harbitzalléen, Felt A og B - boliger

2014- , Skøyen | Bolig

 

161 leiligheter, Felt A, i parkanlegg over underjordisk p-kjeller.

160 leiligheter, Felt B, i parkanlegg over base med næring og parkering.

Byggherre/ prosjektutvikler: Profier AS og Møller Eiendom AS

Arkitektoppgaver: Konsept, designutvikling, rammesøknad

Regulering: Møller Eiendom AS v/ konsulenter LPO Arkitekter AS

Landskap: MAKE og Grindaker Landskapsarkitekter

Visuelt eksteriør: Make Studio UK

Prospekt: Cogito Design/ Profier AS/ vY Communication AS

Link: Prosjektets hjemmeside

 

Illustrasjon felt A, hus A-G og felt B, hus H-K.Illustrasjon oversikt felt A-B-C.

Illustrasjon felt A mot gate.Illustrasjon felt B mot gate.