Strandgaten 34-40

2011-2015 , Hammerfest | Kontor og bolig

 

Driftsbygget for ENI Norge AS og DnB ASA, Felt 3 byggetrinn 1, var påmeldt bidrag til Statens Byggeskikkpris 2014.

 

Eni-bygget var et av tre prosjekter som ble ble nominert til Cityprisen Nord 2017.

 

Felt 3, Byggetrinn 1; kontorbygg for ENI Norge AS og DnB ASA, ca. 5400 m2. Ferdigstilt.

Felt 3, Byggetrinn 2; kontorbygg, "møtesenter", ca. 5600 m2. Rammetillatelse gitt.

Felt 4, Bygg A; bolig og kontor, ca 5500 m2. Ferdigstilt.

 

Byggherre/ prosjektutvikler: Strandparken Eiendom AS

Arkitektoppgaver: Konsept, rammesøknad, gjennomføring

Landskap/ utomhus: MAKE Arkitekter AS

Interiør: MAKE Arkitekter AS og ENI Norge AS

Kunstprosjekt: ENI Norge AS, Blaane, VERK Hammerfest, MAKE Arkitekter AS koordinator mot byggeprosjekt.

Foto: Vegar Herstrøm/ VERK AS

Visuelt: Voice

Regulering: AMB Arkitekter AS

Link: Prosjektets hjemmeside

Link: Artikkel om prosjektet på Bygg.no